รู้จักข้อดีและข้อเสียก่อนการจัดฟันให้สวยงาม

รู้จักข้อดีและข้อเสียก่อนการจัดฟันให้สวยงาม

ข้อดีของการจัดฟัน

5. เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน

สำหรับการจัดฟันจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้แก่คนจัดฟัน เนื่องจากการจะรับประทานอาหารแบบเดิมนั้นไม่สามารถทำได้แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีพฤตกรรมชอบรับประทานจุกจิกหรือชอบรับประทานอาหารที่แข็งจัดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้ฟันมีปัญหาได้ การจัดฟันจะช่วยลดพฤติกรรมเหล่านี้ การรับประทานจะเปลี่ยนไปจะต้องเลือกอาหารที่มีความอ่อนนุ่มไม่แข็งเกินไปเพื่อไม่ให้ตนเองต้องอ้าปากกว้างและอาจจะทำให้เจ็บฟันได้ 

6. เพื่อช่วยลดปัญหาของกลิ่นปาก 

สำหรับการจัดฟันสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้ เพราะในช่องปากไม่เกิดการสะสมสิ่งสกปรกหรือสิ่งตกค้างไว้ที่ฟัน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นปาก ซึ่งแตกต่างจากก่อนที่จะเริ่มจัดพัน เนื่องจากอาจจะทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอ หรือทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก จนทำให้เกิดกลิ่นปากได้

ข้อเสียของการจัดฟัน

สำหรับคนที่จะเริ่มจัดฟันนอกจากจะต้องศึกษาข้อดีแล้ว จะต้องทำการศึกษาข้อเสียด้วย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

1. มีความเจ็บปวดมาก

สำหรับการจัดฟัน คนที่จะเข้ารับการจัดฟันจะต้องใช้ความอดทนต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องผ่านกระบวนหลายขั้นตอนจนกว่าฟันจะเรียงตัวต่อกัน ทั้งการถอนฟันเพื่อทำการเคลียร์ช่องปากให้มีความสะอาด รวมไปถึงการอุดฟัน ขูดหินปูน เมื่อทำการเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำการพิมพ์ฟัน และเริ่มทำการติดเหล็กหรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำฟันซึ่งใช้เวลาในการทำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรืออาจจะนานถึง 4 ชั่วโมง นอกจากจะมีระยะเวลาในการติดเครื่องมือที่นานแล้ว ยังต้องใช้ความอดทนเวลาที่เจ็บปวดด้วย 

2. อาจจะพูดไม่ชัด

สำหรับการจัดฟันนั้นหลังจากที่ทำการจัดฟัน หรือขณะที่กำลังจัดฟันจะทำให้พูดไม่ชัด หรือการออกเสียงพยัญชนะบางตัวอาจจะไม่ชัดเจนเท่าเดิม เพราะเสียงที่ผ่านออกมาทางรูปปากนั้นอาจจะถูกเหล็กหรืออุปกรณ์กั้นเสียงเอาไว้ เพราะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพทางด้านการสื่อสารหรือการพูดอาจจะต้องเลือกระยะเวลาในการจัดฟันให้มีความเหมาะสม เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากพูดผิดหรืออกเสียงไม่ชัดอาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ แม้ว่าการจัดฟันจะช่วยเสริมบุคลิกได้ก็ตาม

3. อาจจะทำให้ฟันอ่อนแอได้

สำหรับการจัดฟัน แม้จะเป็นวิธีการรักษาปัญหาเกี่ยวกับฟันทางการแพทย์ แต่ก็แก้ได้เฉพาะปัญหาฟันเกซ้อนทับกัน ฟันยื่นล้ำหน้า หรือฟันสบเท่านั้น ซึ่งการรักษาจะต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฟันและรากฟันสั้นลง เป็นผลมาจากการดึงฟันให้สามารถเรียงตัวกันได้ เมื่อรากฟันสั้นลงอาจจะทำให้ฟันล้มได้หลังจากที่ทำการจัดฟันเรียบร้อยแล้วและเอาอุปกรณ์ในการจัดฟันออกจึงต้องทำการใส่รีเทนเนอร์เพื่อช่วยในการดัดฟันไว้ไม่ให้ล้ม นอกจากนี้ฟันยังอ่อนแอมากกว่าปกติการรับประทานอาหารที่เป็นของแข็งอาจจะทำให้ฟันผิดปกติได้

4. จะต้องใส่รีเทอเนอร์ตลอดเวลา

สำหรับการจัดฟัน เมื่อทำการถอดอุปกรณ์สำหรับจัดฟันออกเรียบร้อยแล้ว คนที่ทำการจัดฟันจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่รับประทานอาหารหรือว่าแปรงฟันเพื่อทำความสะอาดเท่านั้น แต่สำหรับคนที่มีนิสัยชอบลืมของอาจจะลืม

รีเทนเนอร์ไว้ที่ร้านอาหารได้ ถ้าหากไม่ใส่อาจจะทำให้ฟันล้มหรือว่าเอียงได้ ซึ่งนับเป็นข้อเสียของการจัดฟันเป็นอย่างมาก

สำหรับคนที่จะเริ่มทำการจัดฟันสามารถศึกษาข้อดีและข้อเสียของการจัดฟันได้จากบทความนี้ และสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบก่อนการจัดฟัน ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟันเกซ้อนทับกัน ฟันไม่สบกันก็ควรจะจัดฟันแต่จะต้องพร้อมรับความเจ็บปวดเพราะการจัดไม่ได้มีความเจ็บที่ฟันเฉพาะตอนที่เคลียร์ช่องปากหรือติดอุปกรณ์เท่านั้น หลังจากที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วหรือในระยะเวลาที่ต้องทำการใช้หนังยางดึงให้ตึงก็มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกัน อีกทั้งหลังจากที่นำอุปกรณ์ออกจากฟันแล้วก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดไปเพื่อไม่ให้ฟันล้ม

#ทริคความงาม #จัดฟัน #การดูแลช่องปาก

Our Partner